Apps
Cloud
Design

HomeHome

AppsApps

The ever-growing mobile landscape consists of multiple platforms like Android, iOS, and Windows. At Celox ICT we have the resources and know-how to develop for each of these platforms, being up to speed with their unique philosophies and features. This can range from native apps, which run as smooth as possible, or HTML5 apps, which are flexible and have a quick time-to market. Celox ICT heeft de mensen en kennis om, voor het alsmaar groeiende mobiele landschap, te ontwerpen en ontwikkelen. Android, iOs en Windows zijn de spelers en ieder heeft zo haar eigen filosofie en functionaliteiten. Naast native ontwikkelen wij ook HTML5 apps. Native apps draaien soepeler en maken optimaal gebruik van alle beschikbare functionaliteiten van het platform. HTML5 apps stellen u in staat een snelle time-to-market te realiseren.

Windows

The future of Microsoft looks promising and at Celox ICT we are prepared. Universal apps will work across phones, tablets, PCs, Xbox and more. Microsoft lets developers write a common code for multiple platforms. Adding Xbox One to the mix completes the Microsoft's "universal" commitment.

Microsoft also staked its claim on the Internet of Things, announcing an upcoming Windows that could operate, on, pretty much anything. Whereas Windows PCs are still around in almost every enterprise, Windows on the Internet of Things will be as small as it can be and free of charge.

Windows

De toekomst van Microsoft ziet er veelbelovend uit. Celox ICT is hier goed op voorbereid en onze mensen kunnen Universal apps maken dat zowel werkt op mobiele telefoons, tablets, PCs als op de Xbox.

Microsoft steekt haar aandeel in de Internet of Things door zich te focussen op een nieuwe Windows wat draait op praktisch alle internet verbonden apparaten. Wereldwijd staan op vrijwel alle werkplekken een computer waarop Windows geïnstalleerd staat.

Android

We are flexible, meaning our developers and designers can cope with the diversity and fragmentation of the Android platform.

Google's Android platform was introduced in 2007 and since then more than 1 billion devices have been activated. Despite it was designed primarily for smartphones and tablets, it also has been incorporated in other electronics like televisions, game consoles and more recently wearable products such as smart watches.

Since 2011 Android has the largest installed base of any mobile OS.

Android

Het Android platform is erg divers en gefragmenteerd, onze ontwerpers en ontwikkelaars hebben de flexibiliteit om hier mee om te kunnen gaan.

Sinds de introductie van Google’s Android besturingssysteem in 2007 zijn er meer dan 1 miljard Android apparaten wereldwijd geactiveerd. Android was in het eerste instantie ontwikkeld voor digitale camera’s, Google heeft het uiteindelijk ontwikkeld voor smartphones en tablets. Tegenwoordig is Android ook beschikbaar op verscheidene andere apparaten zoals televisies en recentelijk ook op wearables zoals slimme horloges (smart watches).

Vanaf 2011 is Android wereldwijd het meest geïnstalleerde mobiele besturingssysteem.

iOS

At Celox ICT we have highly skilled professionals who live and breathe iOS; the mobile operating system developed by Apple.

Over 600 million iOS devices were sold since the first iPhone launched back in 2007. Back then it was one of the first platforms that brought the concept of direct manipulation to the mass market. From that day on, using multi-touch gestures on your phone was no longer an odd thing to do.

iOS runs exclusively on Apple hardware, powering the iPhone, iPad, iPod Touch, and Apple TV.

iOS

Onze hoog gekwalificeerde professionals houden nauwlettend de laatste ontwikkelingen in de gaten binnen het iOs domein.

In 2007 heeft Apple voor het eerste de iPhone gelanceerd, hiermee introduceerd Apple een nieuwe generatie mobiele telefoons. Deze telefoons waren direct intuïtief te besturen met onze vingers, multi-touch gebaren zijn hiermee ineens niet meer raar; denk aan het swipen. iOS, het mobiele besturings systeem van Apple, staat op meer dan 600 miljoen apparaten wereldwijd.

iOs draait exclusief op Apple hardware zoals de iPhone, iPad, iPod Touch en de Apple TV.

Cloud

The majority of mobile apps require a backend server to allow for a customized user experience. The cloud can provide storage, personalization and integration with other services to the Apps. Basically your company or your service will be available to the Apps 365 days a year, 24/7 and from everywhere around the world. At Celox ICT we've got the expertise to realize this globally scalable backend that is reliable available no matter how big or small the demand will be.

Cloud

Merendeels van de mobiele apps vereisen een backend server om gepersonaliseerde gebruikerservaringen mogelijk te maken. De cloud geeft bijvoorbeeld opslag maar kan ook zorgen voor integratie met andere services. Uw bedrijf en haar services zijn praktisch overal en altijd beschikbaar het gehele jaar door! Wij van Celox ICT hebben de expertise om een globaal schaalbaar backend te realiseren wat mee beweegt met de vraag, ongeacht de volume.

Professional

By combining our information architectural skills with proven technology we deliver products with an unmatched level of quality. This results in cost effective and faster time-to-market solutions that include apps, monitoring, dashboard and content management software.

With Microsoft Azure as our main 'Cloud' storage and services provider, we run our solutions on the same cloud that powers Skype, Office 365, Bing, and Xbox. We can ensure a high availability rate, meaning your data is everywhere and always available when apps need them.

We know your data is of great importance and by making use of Azure we are assured that it's stored safe. Azure meets the high standards of EU privacy law, making Microsoft the first – and so far the only – company to receive this approval.

Professioneel

De combinatie van onze technische expertise samen met bewezen technologieën draagt bij aan de hoge kwaliteit oplossingen die wij leveren. Dit resulteert in kost-effectieve oplossingen met een snelle marktintroductie. Oplossingen bestaan uit mobiele apps, monitoring dashboarden en content management software.

Microsoft Azure is onze hoofd cloud leverancier en service provider, onze oplossingen draaien op het zelfde professionele cloud services als dat van Skype, Office 365, Bing en Xbox network. Wij kunnen dankzij deze samenwerking een uiterst hoge beschikkingsgraad garanderen, dit betekent dat u data altijd en overal beschikbaar is!

Wij begrijpen dat u data van groot belang is. U data is veilig opgeslagen op de Microsoft Azure cloud. Microsoft Azure heeft van de Europese Data Protection Authorities (DPA) een goedkeuring ontvangen dat privacy goed gewaarborgd is - tot dusver is Azure de enige partij met deze goedkeuring.

Sustainability

Success of the human nature depends on a healthy ecosystem and environment. We at Celox ICT like to apply that same thinking to our software products.

With our solutions you never pay too much. Per-minute billing and built-in auto scaling makes our infrastructure flexible as it automatically scales resources down or up, depending on your actual usage. Azure Cloud Services removes the need to manage server infrastructure. With Web and Worker roles, we can quickly build, deploy and manage modern applications.

Duurzaam

Het succes van ieder organisme wordt gestimuleerd door een gezonde en duurzame ecosysteem en milieu. Wij van Celox ICT passen deze gedachtes ook toe aan onze software oplossingen.

Met onze oplossingen betaalt u niet meer dan nodig is! Voorbeelden zijn, betalen naar gebruik per minuut, een ingebouwd schaalmechanisme waardoor u infrastructuur flexibel mee beweegt met de behoefte. Aanpassen aan het milieu, dit is een onderdeel van een duurzame ecosysteem.

Future Ready

We are ready for the future and by partnering with us, you will be ready too. With the power, flexibility, and scalability of Azure, we deliver products that are ready to grow along with your success. Nothing will stand in your way as Azure promises an uptime of 99.95%. With these services at the base of our products, which range from Apple iOS, Android, Windows, and HTML/JavaScript applications, we can make your idea into a reality.

Toekomstvast

Wij zijn toekomst-vast; door met ons te partneren is uw bedrijf dat ook! Met de kracht van de schaalbare cloud leveren wij producten die klaar zijn om met uw succes mee te groeien! De techniek houdt u niet langer tegen! Samen met een Microsoft Azure beschikbaarheidsgarantie van 99.95% en onze oplossingen kunnen wij al uw ideeën realiseren!

Design

Mobile devices have become an indispensable part of our lives and apps are getting into every part of our daily routines – at home, school, and work. In order for an app to be successful, it has to fit to the user needs and be of added value. At Celox ICT, design equals 'well thought through' looked at it from any thinkable angle.

Design

Mobiele apparaten zijn een vaste fenomeen geworden en apps maken steeds een groter onderdeel uit van onze dagelijks routines – thuis, op school en op het werk. Een succesvolle app vervult bepaalde gebruikers behoeften en voegt waarde toe. Bij Celox ICT staat design gelijk aan een goed doordachte oplossing in alle mogelijk perspectieven.

Flexibility

At Celox ICT we believe that flexibility plays a key role in our way of working for maintaining and enhancing a step ahead of the competition.

We distance ourselves from 'Vendor lock-in' constructions, meaning you are not dependent on us for expanding your infrastructure or your range of software products. We create software that is compatible, so that without any big effort or costs you can easily switch between products.

Pay only for what you use. Instead of charging a flat monthly subscription fee, we use a payment structure in which you have access to potentially unlimited resources but only pay for what you actually use. It has great advantages as it reduces overhead and can effectively follow the demand.

We never have and we don't create new "legacy". Keeping things simple should also apply to the used frameworks and modular components. We avoid falling in the trap of big log and large legacy software problems by picking the right tools for the job in the early stages.

We at Celox ICT are not scared of using new technologies. New technologies will be used in conjunction with 'best practices' and 'design patterns'. It always spins off more broad knowledge and satisfies our 'eager to learn' desires.

Flexibel

Wij geloven in het feit dat flexibiliteit een belangrijk ingrediënt is om de voorsprong te behouden op de markt.

Wij distantiëren ons van het ‘Vendor lock-in’ manier van zaken doen. Voor u betekent dit dat u niet verplicht afhankelijk van ons bent voor uw infrastructuur, software en het uitbreiden ervan. Wij creëren oplossingen welke geschikt zijn om gemakkelijk te migreren van leveranciers; hierdoor hebt u alle flexibiliteit en kunt u kiezen voor wat u het belangrijkst vindt!

Betaal alleen voor wat u gebruik! Wij maken gebruik van een systeem waarmee u praktisch ongelimiteerd hardware middelen tot u beschikking hebt maar waar u alleen betaalt voor wat u nodig hebt en gebruikt. Geen vast maandelijkse kosten meer als deze niet nodig zijn, de kosten volgen altijd de vraag.

Wij zitten niet vast en introduceren geen nieuwe zogenaamde ‘legacy’, dit zijn oude stukken software waar aan verplicht vastgezeten moet worden. De kunst van het simpel houden voeren wij door naar de gebruikte frameworks en modulair componenten. Door het gebruik van de juiste gereedschappen voorkomen wij dat er logge software en nieuwe legacy problemen worden geïntroduceerd.

Wij omarmen nieuwe technologieën en combineren deze met de bekende ‘best practices’ en ‘design patterns’. Onze honger naar kennis zorgt ervoor dat wij constant op de hoogte zijn van laatste technologieën.

Creative

Providing apps and building software is all about the experience users will get when they see, feel and interact with our products. Here is where the details matter. Design is about human factors and a nice UI does not necessarily mean a good experience.

Traditionally fulfilling al requirements and later discover how the app as a whole interacts with the user is the main cause of high costs. Fixing mismatched expectations is expensive and damages not only the fundaments and stability but also the trust in the system as a whole.

At Celox ICT we have proven experience with "User Centered Design" and we spend a lot of effort in the early stages to make this happen right from start and when changes are relatively inexpensive.

Creatief

Bij het bouwen van apps en software gaat het om hoe de gebruiker het ervaart; wat ze zien, voelen en hoe de interactie is met het product. Het zit hem in de details. Design draait om de menselijke factoren en een mooie interface betekent niet automatisch een goede gebruikers-ervaring!

Voldoen aan alle voor-gedefinieerde vereisten en later pas kijken hoe de gebruiker interacteert met het systeem zorgt traditioneel voor de hoge kosten. Het corrigeren van niet passende oplossing met de verwachtingen is niet alleen duur maar gaat ook ten kosten van de stabiliteit en het vertrouwen van het systeem als geheel.

Celox ICT past de “User Centered Design” filosofie toe, dit betekent dat wij in ieder ontwerp fase uitgebreid aandacht hebben voor de ervaring die eind gebruikers hebben met het product. Zo realiseren wij gefocuste, afleidingsvrije en intuïtieve apps welke gebruikers met een lacht zullen gebruiken!

Door in de beginfase extra focus aan de gebruikers-ervaring te besteden, voorkomen wij dat op het einde er nog bijsturen moet worden om aan de gebruikersverwachting te voldoen. Hoe later in het ontwikkelingsproces er bijgestuurd moet worden hoe minder kosteneffectief en efficiënt het is.

Innovative

At Celox ICT we don't only talk innovative, we can claim being so. The people that founded Celox ICT won significant 'worldwide' innovation contests in software development.

Celox ICT has been at the cradle of the Philips hue Personal Wireless Lighting system, the world's first smart LED bulb. We created value propositions, prototypes and helped in the development of the final launch product.

 

Standardization is a good practice especially in high volumes. But in some ways it also undermines creativity and the 'thinking out of the box'. Companies should always maintain a good balance. Making room for experimenting, play and curiosity fulfilment is key to breaking through.

Innovatief

Praten over innovatie is niet voldoende, Celox ICT acteert hierna! Een oprichter van Celox ICT heeft een significante prijs gewonnen in wereldwijde innovatie wedstrijden.

Celox ICT is vanaf het begin actief betrokken geweest bij de creatie van de “Philips Hue Personal Wireless System”, ’s werelds eerste smart LED lichtpeer. Wij werkten mee aan het ontwikkelen van waarde proposities, prototypen en hielpen mee met het realiseren van het uiteindelijk product.

Standaardiseren is in de praktijk goed bij hoge volumes, echter kan het creativiteit en ‘thinking out of the box’ ondermijnen. Het is de kunst om een gezonde balans te behouden tussen innoveren en standaardiseren. Ruimte creëren om te experimenteren, spelen en nieuwsgierigheid tegenmoet te komen is de sleutel tot het juiste balans.